Política de Privadesa

IDIBAIX ENGINEERING SL, amb domicili a Tirso de Molina 36, 08940 Cornellà (Barcelona) i N.I.F. B63417588 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 36271, Foli 155, Full B-283.089, desenvolupa les següents aplicacions mòbils:

Aquestes aplicacions estan destinades a monitorar i gestionar l'entrenament físic de persones per la qual cosa és possible que es recullin algunes dades de caràcter personals o no personals.

I. Recollida i tractament de dades de caràcter personal

IDIBAIX ENGINEERING SL pot sol·licitar dades personals d'usuaris en accedir a aplicacions de l'empresa o d'altres empreses afiliades, així com la possibilitat que entre aquestes empreses puguin compartir aquestes dades per millorar els productes i serveis oferts. En alguns casos, l'aplicació podria recopilar diferents dades, com nom, adreça postal, número de telèfon o adreça de correu electrònic.

Si no es faciliten aquestes dades personals, en molts casos no podrem oferir els productes o serveis sol·licitats.

Propòsit del tractament de dades de caràcter personal

IDIBAIX ENGINEERING SL podrà utilitzar les dades personals recollides per:

II. Recull i tractament de dades de caràcter no personal

IDIBAIX ENGINEERING SL a través de l'aplicació MCBLAU PERSONAL o MCBLAU COACH, també podria recopilar dades d'una manera que, per si mateixos, no poden ser associats directament a una persona determinada. Aquestes dades de caràcter no personal es poden recopilar, tractar, transferir i publicar amb qualsevol intenció. Aquests són alguns exemples de les classes de dades de caràcter no personal que IDIBAIX ENGINEERING SL pot recopilar i els fins per als quals es realitza el seu tractament:

Si ajuntem dades de caràcter no personal amb dades personals, les dades barrejades seran tractades com a dades personals mentre segueixin estant combinats.

III. Divulgació a tercers

Ocasionalment IDIBAIX ENGINEERING SL pot facilitar determinades dades de caràcter personal a socis estratègics que treballin amb nosaltres per proveir productes i serveis o ens ajuden en les nostres activitats de màrqueting. No es compartiran les dades amb cap tercer per als seus propis fins de màrqueting.

Proveïdors de serveis

IDIBAIX ENGINEERING SL compartirà dades de caràcter personal amb empreses que s'ocupen, entre altres activitats, de prestar serveis de tractament de dades, concedir crèdits, tramitar comandes de clients, presentar els seus productes, millorar dades de clients, subministrar serveis d'atenció a client, avaluar el seu interès en productes i serveis i realitzar investigacions sobre clients o el seu grau de satisfacció.

Altres tercers

És possible que IDIBAIX ENGINEERING SL divulgui dades de caràcter personal per mandat legal, en el marc d'un procés judicial o per petició d'una autoritat tant dins com fora del seu país de residència.

Igualment es pot publicar informació personal si és necessària o convenient per motius de seguretat nacional, per acatar la legislació vigent o per altres raons rellevants d'ordre públic.

IV. Protecció de dades de caràcter personal

IDIBAIX ENGINEERING SL garantirà la protecció de les dades personals mitjançant xifrat durant el trànsit i, els allotjats en instal·lacions, amb mesures de seguretat físiques.

An utilitzar certs productes, serveis o aplicacions o en publicar opinions en fòrums, sales de xat o xarxes socials, el contingut i les dades de caràcter personal que es comparteixi seran visible per altres usuaris, que tindran la possibilitat de llegir-los, compilar o usar-los.

Vostè serà responsable de les dades de caràcter personal que distribueixi o proporcioni en aquests casos.

Integritat i conservació de dades de caràcter personal

IDIBAIX ENGINEERING SL garantirà l'exactitud i la qualitat de les dades personals, es conservaran durant el temps necessari per complir els fins per als quals van ser recollides, llevat que la llei exigeixi conservar durant més temps.

Accés a les dades de caràcter personal

Respecte a les dades de caràcter personal que conservem, IDIBAIX ENGINEERING SL li ofereix accés a ells per a qualsevol fi, incloent-hi les sol·licituds de rectificació en el cas que siguin incorrectes o d'eliminació en cas de no estar obligats a conservar-los per imperatiu legal o per raons legítimes de negoci. Reservat el dret a no tramitar les sol·licituds que siguin improcedents o vexatòries, que posin en risc la privacitat de tercers, que resultin inviables o per a les que la legislació local no exigeixi dret d'accés. Les sol·licituds d'accés, rectificació o eliminació podran enviar al nostre correu electrònic

info@mcblau.com

V. Menors d'edat

IDIBAIX ENGINEERING SL és conscient de la necessitat d'establir precaucions addicionals per preservar la privacitat i la seguretat dels menors que utilitzen les aplicacions i exigir consentiment dels seus progenitors en cas que no tinguin l'edat mínima exigida per la legislació (a Espanya, 14 anys).

Si s'han recopilat dades personals d'un menor de 14 anys, sense el consentiment necessari, s'ha d'eliminar aquesta informació com més aviat millor.

VI. Pàgines web i serveis de tercers

Les aplicacions poden contenir enllaços a pàgines web, productes i serveis de tercers. També poden utilitzar o oferir productes o serveis de tercers. La recollida de dades per part de tercers, incloent-hi dades sobre ubicacions geogràfiques o dades de contacte, es guiarà per les seves respectives polítiques de privacitat. Us recomanem consultar les polítiques de privacitat d'aquests tercers.

VII. Modificació del contingut de l'APP

IDIBAIX ENGINEERING SL es reserva el dret a efectuar les modificacions que consideri oportunes, podent modificar, suprimir i incloure nous continguts o serveis, així com la forma en què aquests apareguin presentats i localitzats.

VIII. Durada i terminació

La prestació dels serveis o continguts de la present aplicació mòbil té una durada indefinida. Sense perjudici de l'anterior, IDIBAIX ENGINEERING SL està facultada per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació de servei i de la present aplicació mòbil o de qualsevol dels serveis, sense perjudici del que s'hagués disposat al respecte en les corresponents condicions particulars.

IX. Modificació de la present Política de Privadesa

IDIBAIX ENGINEERING SL es reserva el dret a modificar la present política de privadesa en qualsevol moment, encara que no és habitual. Qualsevol canvi en les polítiques normalment anirà acompanyat d'una actualització a la versió de l'aplicació. Al peu de pàgina d'aquesta política de privacitat pots trobar el número de versió i la data en què s'han editat. En cas de procedir a un canvi material en com recollim, fem servir o compartim la informació personal, afegirem aquests canvis en una nova versió d'aquestes polítiques.

X. Llei i Jurisdicció

Les qüestions relatives a les condicions d'ús i Política de Privadesa, així com totes aquelles qüestions que radiquen i tinguin relació en part o totalment amb els serveis subministrats a través de l'aplicació, es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de Barcelona, Espanya.

Política de Privadesa v1.0 09/2020
IDIBAIX ENGINEERING SL / MCBLAU PERSONAL / MCBLAU COACH